Transfer

Objednať tu...

Exkurzie

Objednať tu...

Napíšte nám

Ak ste nejakú informáciu
na našej stránke hľadali
a nenašli ju:

Kontrolný kód:

O Slovensku

Slovenská republika sa nachádza v strednej Európe, hranice má s Ukrajinou., Poľskom, Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom. Hory, nížiny, jazerá, jaskyne, lesy a lúky po celý rok vytvárajú prirodzenú krásu Slovenska. Každé historické obdobie a storočie zanechali na Slovensku svoje pamätihodnosti, ktorými sa nadchýna celý svet. Hlavné mesto Slovensko – Bratislava je politickým, ekonomickým a kultúrnym centrom štátu. Národný park Tatier je najstarším národným parkom Slovenska. Veľké počet zveri tu našiel svoj domov ako aj alpské rastliny (13 000 druhov).

Všeobecné informácie
Rozloha 49 035 km2
Obyvateľstvo 5 367 790 ľudí
Hlavné mesto Bratislava, 452 053 obyvateľov
Veľké mestá Košice, Nitra, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Trnava

Zemepis : Slovensko je malá krajina ale jeho terén sa mení od nížin do horských masívov. Takmer polovicu krajiny zaberá Karpatský oblúk, reťazec hôr tiahnuci sa na severe.

Klimatické podmienky : Slovensko sa nachádza v miernom pásme a má kontinentálne morskou klímou so 4 ročnými obdobiami. Priemerná teplota v zime je –1 C, v lete +21 C.

Jazyk : Oficiálny štátny jazyk je slovenský. Po maďarsky, ukrajinsky, nemecky a rómsky hovoria etnické menšiny.

Vierovyznanie : Väčšina (75 percent ) je rímsko-katolíckeho vierovyznania. Protestantské cirkvi zahŕňajú luteránov, metodistov a baptistov (7 percent). Grécka ortodoxná a pravoslávna cirkev je prítomná na východnom Slovensku (5 percent).

Čas : GMT + 1

Telekomunikácie : Medzinárodný kód +421

Peniaze

1 EUR = 100 centov
Bankovky 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 EUR
Mince 2, 1 EUR a 50, 20, 10, 5, 2, 1 centov

Štátne sviatky

1. január – Nový rok, deň vzniku SR
6. január – Zjavenie pána, 3 králi
2. a 5. apríl – Veľký piatok a Veľkonočný pondelok
1. máj – Sviatok práce
8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
5. júl – sv. Cyril a sv. Metod
29. august – Výročie SNP
1. septembra – Deň Ústavy SR
15. september – Sedembolestná Panna Mária
1. november – Sviatok všetkých svätých
17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu
24. december – Štedrý deň
25. december – 1. sviatok vianočný
26. december – 2. sviatok vianočný

Vláda : Slovensko ratifikovalo svoju národnú Ústavu v septembri 1992. V súlade s ňou výkonná moc je v rukách predsedu vlády a ministrov, ktorých najprv menuje prezident a potom schvaľuje Národná rada SR (parlament), ktorá je najvyšším zákonodarným orgánom štátu a je volená na 4 ročné obdobie.

Slovenská kuchyňa : Slovenská kuchyňa je založená na rôznych polievkach, varenej a dusenej zelenine, pečenom a údenom mäse a mliečnych výrobkoch. Štýl kuchyne sa mení v závislosti od regiónu. Najznámejšie jedlo sú bryndzové halušky (halušky so slaninou a špeciálnym ovčím syrom).  Známe alkoholické nápoje sú slovenské pivo, víno, borovička (silný gin) a slivovica (slivkové brandy).  Známy nealkoholický nápoj je Vinea (sýtený hroznový mušt).

Reštaurácie : Všetky reštaurácie sú kategorizované podľa kvality. Prepitné v rozsahu 5 až 10 percent budú prijaté s vďakou.

Dejiny Bratislavy
Je dokázané, že ľudia žili na území dnešnej Bratislavy ešte v dobe kamennej. Predhistorické príbytky sa rozkladali pozdĺž Dunaja a na úpätí Malých Karpát. Trvalé osídlenie územia začalo v mladšej dobe kamennej.

Ako bolo neskôr zistené, usadenie sa na tomto území malo strategický význam od tých čias, keď sa tu križovali dve najvýznamnejšie medzikontinentálne cesty v Strednej Európe - Dunajská a Jantárová. Preto nie je zvláštne, že Kelti a neskôr taktiež Rímania sa rozhodli usadiť tu.

Sťahovanie národov vyvolalo počas 5. a 6. storočí u predkov Slovákov - Slovanov, začiatok premiestňovania sa sem. Neskôr, pod tlakom militatných kočovných Avarov, začali byť organizovaní. Pod vedením Frankského kupcu Sama, zvíťazili nad Avarmi a vytvorili Samovu ríšu. Po Samovej smrti však začala dezintegrácia jeho impéria.

Neskôr predsa len na Slovanských rodových princípoch sa spojili a v roku 833 vytvorili Veľkú Moravu ako štátny útvar, ktorý sa stal neskôr významným bodom v procese vytvárania slovenskej národnej hrdosti.

Na konci 10. storočia bol založený Uhorský štát. Počas panovania Štefana I. Územie dnešnej Bratislavy bolo taktiež jeho súčasťou. V roku 1241 osídlenia okolo hradu padli do rúk Tatárom. Nakoľko časté konflikty marili rozvoj osídlení, maďarskí králi pozvali nemcov aby sa presídlili do mesta..

Mesto malo názvy odvodené od slovanského názvu hradu: "Braslavský Hrad", "Brezalauspurch", "Pressburg". Dokonca aj mohojazyčných formách jako "Prešporok". Ako "Prešpurk" bolo taktiež používané Slovanmi, ktorí
postupne prestali používať jeho pôvodný názov.         

Po bitke pri Moháči, väčšia časť Uhorska bola ovládnutá turkami. Bratislava zohrala úlohu politického, sociálneho a kultúrneho centra krajiny, čo priviedlo k udržaniu tohoto postavenia až do konca 18. storočia.

Po rozpade Otomanskej ríše, väčšina ústredných úradov boli presťahované späť do Budína na príkaz Jozefa II. Administratívni predstavitelia a väčšina aristokracie opustili mesto. Čoskoro po korunovácii posledného kráľa Ferdinanda V. v roku 1830, jedinými udalosťami, napomínajúcimi o zašlej sláve mesta, boli zasadania Uhorskej komory.

Posledné zasadanie Uhorskej komory odštartovalo revolučné udalosti v Uhorsku: nové zákony boli prevzaté a bola ustanovená prvá Uhorská vláda.                      

Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918, Slovensko bolo integrované do nového štátu - Československej Republiky (ČSR).

Výsledok volieb v roku 1946 bol rozdielny v Českej republike a na Slovensku. Na rozdiel od Česka, kde dominovala Komunistická strana, na Slovensku jednoznačne vyhrala Demokratická strana. Všetky hlasy, spočítané z oboch častí krajiny, znamenali víťazstvo komunistov, čo priviedlo k nezvyčajnej siruácii: komunizmus prišiel na Slovensko zo západu - z českej časti republiky.

Takzvaná Zamatová revolúcia v roku 1989 priniesla citeľnú zmenu nielen do života Slovákov, ale taktiež do rozvoja mesta. Na začiatku 90. rokov návštevníci hovorili o Bratislave ako o meste kde sa práve skončila vojna. 

Podľa súčasných štúdií je Bratislava jedným z najperspektívnejších regiónov v Európe.

© 2019 BratislavaGuide.sk. All Rights reserved.